PULTRUZIJA

Fibraworld - Linija Za Pultruziju

Pultruzija je kontinuirani proces, koji omogućava proizvodnju kompozitnih profila sa konstantnom sekcijom i neograničenom dužinom.

Sastavljen od strukturalno-orijentisanih vlakana, fiksiranih međusobno koristeći polimersku matricu, moguće je promjeniti znatno hemijsko-fizička svojstva završnog proizvoda, modificirajući orijentaciju i tipologiju vlakana, i manipulisajući formulaciju matrice (smola + aditivi).

Proizvodnja počinje sa impregnacijom vlakana unutar posuda koje su napunjene sa matricom. Nakon što su vlakna utopljena, vode se na pravilan način u zagrijani kalup, u kojem se vrši katalizacija i profil dobija oblik u zavisnosti od kalupa. Sistem vuče (Puller) izvlači proizvod iz kalupa, i vodi ga do stanice za rezanje, u kojoj se reže profil na zadatu dužinu.

SIROVINE

Fibraworld - Poliesterna Smola za Pultruziju

POLIESTERNE SMOLE

Poliesterne smole korištene u Fibraworld-u su sve duromeri.

Glavna razlika između duromera i plastomera je da prvi ne modificiraju svoj oblik prilikom kontakta sa toplotom.

Slijedi spisak glavnih smola najčešće korišćenih:

- ORTOFTALNE = u biti najekonomičnije među poliesternim smolama, koriste se u slučajevima gdje su manje bitne strukturalne karakteristike

- IZOFTALNE = zahvaljujući pristojnoj cijeni i fenomenalnim fizičkim karakteristikama gotovog proizvoda, ove smole su najpreporučljivije

- VINILESTER = Vinilester Smole su najskuplje, ali zato imaju bolje karakteristike nego bilo koja druga poliesterna smola

POLIESTERNE SMOLE

Fibraworld - Poliesterna Smola za Pultruziju

Poliesterne smole korištene u Fibraworld-u su sve duromeri.

Glavna razlika između duromera i plastomera je da prvi ne modificiraju svoj oblik prilikom kontakta sa toplotom.

Slijedi spisak glavnih smola po redoslijedu korištenja:

- ORTOFTALNE = u biti najekonomičnije među poliesternim smola, koriste se u slučajevima gdje su manje bitne strukturalne karakteristike

- IZOFTALNE = zahvaljujući pristojnoj cijeni i fenomenalnim fizičkim karakteristikama gotovog proizvoda, ove smole su najpreporučljivije

- VINILESTER = Vinilester Smole su najskuplje, ali zato imaju bolje karakteristike nego bilo koja druga poliesterna smola

Fibraworld - Aditivi za Pultruziju

ADITIVI ZA PULTRUZIJU

Jedna od najbitnijih karakteristika pultruzije, jeste mogućnost primjene različitih formulacija smola, a koje za ishod daju različite funkcije gotovom proizvodu.

Koriste se razni aditivi za mnogobrojne svrhe, kao naprimjer za Vatrootpornost, za Poboljšanje Estetike proizvoda i za UV zaštitu.

Zbog širokog asortimana aditiva, vrlo je važno prilikom zahtjeva, dobro razumijeti u kojem ambijentu će se koristiti proizvod, da bi se odredila tačna formulacija u proizvodnji.

ADITIVI ZA PULTRUZIJU

Fibraworld - Aditivi za Pultruziju

Jedna od najbitnijih karakteristika pultruzije, jeste mogućnost primjene različitih formulacija smola, a koje za ishod daju različite funkcije gotovom proizvodu.

Koriste se razni aditivi za mnogobrojne svrhe, kao naprimjer za Vatrootpornost, za Poboljšanje Estetike proizvoda i za UV zaštitu.

Radi širokog asortimana aditiva, vrlo je važno prilikom zahtjeva, dobro razumijeti u kojem ambijentu će se koristiti proizvod, da bi se odredila tačna formulacija u proizvodnji.

Fibraworld - Stakleni Roving Direktan

DIREKTAN ROVING (DIRECT ROVING)

Roving daje visoke mehaničke karakteristike u smijeru Pultruzije, ali ne daje transverzalno ojačanje.

Druga svrha Rovinga je da povuče za sobom, prilikom proizvodnog procesa, ostale materijale za ojačanje i smolu u kalup.

Fibraworld koristi najviše E-Roving (sa visokim elektroizolacionim svojstvima), ali moguće je koristiti i druge tipologije Rovinga kao što su S-Roving, Roving od Karbonskih ili Aramidnih vlakana.

U zavisnosti od dimenzije profila, koriste se različite debljine Rovinga, od 2400 tex do 9600 tex (1 tex = 1 g/km).

DIREKTAN ROVING (DIRECT ROVING)

Fibraworld - Stakleni Roving Direktan

Roving daje visoke mehaničke karakteristike u smjeru Pultruzije, ali ne daje transverzalno ojačanje.

Druga svrha Rovinga je da povuče za sobom, prilikom proizvodnog procesa, ostale materijale za ojačanje i smolu u kalup.

Fibraworld koristi najviše E-Roving (sa visokim elektroizolacionim svojstvima), ali moguće je koristiti i druge tipologije Rovinga kao što su S-Roving, Roving od Karbonskih ili Aramidnih vlakana.

U zavisnosti od dimenzije profila, koriste se različite debljine Rovinga, od 2400 tex do 9600 tex (1 tex = 1 g/km)

Fibraworld - Stakleni Kontinuirani Mat

KONTINUIRANI MAT

Mat se stvara od hemijskog lijepljenja razbacanih vlakana (najviše stakla E Klase).

Mat se koristi da bi dao transverzalno ojačanje, da bi se razdvojili i fiksirali slojevi Rovinga, da bi se dobila površinska zaštita i da bi se lakše obradio profil.

U zavisnosti od dimenzije profila, koriste se različite gramaže Mat-a, od 300 g/m² do 600 g/m².

KONTINUIRANI MAT

Fibraworld - Stakleni Kontinuirani Mat

Mat se stvara od hemijskog lijepljenja razbacanih vlakana (najvise stakla E Klase).

Mat se koristi da bi dao transverzalnog ojačanje, da bi se razdvojili i fiksirali slojevi Rovinga, da bi se dobila površinska zaštita i da bi se lakše obradio profil.

U zavisnosti od dimenzije profila, koriste se različite gramaže Mat-a, od 300 g/m² do 600 g/m².

OTKRIJ FIBRAWORLD PROIZVODE!

PROFILI & REŠETKE OD FIBERGLASA

Fibraworld - Strukturalni Profili od Fiberglasa
Tehnologija takozvane Pultruzije nam omogućava da proizvodimo bilo koji profil, uzimajući u obzir da mora imati konstantnu sekciju, minimalnu debljinu od 2 mm i ne može imati veću širinu od 1050 mm odnosno visinu od 300 mm.

KABLOVSKE KANALICE OD FIBERGLASA

Fibraworld - Kablovske Kanalice od Fiberglasa i Poklopci
Fibraworld nudi različita rješenja od Fiberglasa za zaštitu kablova na Željeznicama, Autoputevima, u Tunelima kao i na Banderama. Zahvaljujući njihovoj neprovodljivosti električne energije, čvrstoći i otpornosti na koroziju, Kablovske Kanalice od Fiberglasa imaju nevjerovatnu dugotrajnosti u najagresivnijim ambijentima.

PROFILI & REŠETKE OD FIBERGLASA

Tehnologija takozvane Pultruzije nam omogućava da proizvodimo bilo koji profil, uzimajući u obzir da mora imati konstantnu sekciju, minimalnu debljinu od 2 mm i ne može imati veću širinu od 1050 mm odnosno visinu od 300 mm.

KABLOVSKE KANALICE OD FIBERGLASA

Fibraworld nudi različita rješenja od Fiberglasa za zaštitu kablova na Željeznicama, Autoputevima, u Tunelima kao i na Banderama. Zahvaljujući njihovoj neprovodljivosti električne energije, čvrstoći i otpornosti na koroziju, Kablovske Kanalice od Fiberglasa imaju nevjerovatnu dugotrajnosti u najagresivnijim ambijentima.

Scroll to Top
Scroll to Top