PROFILI OD FIBERGLASA

Rukohvat od Fiberglasa

Fibraworld - Rukohvat od Fiberglasa | Ograde od Fiberglasa

Rukohvat od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika – Kompozit) koristi se za konstrukciju Sigurnosnih Ograda i Parapeta.

Zahvaljujući visokoj otpornosti na koroziju, nema potrebe za održavanjem.

Jednostavan za montažu, može biti korišten za Pješačke Staze, Platforme i Stepenice, pogotovo u agresivnim sredinama.

Svi naši Rukohvati od Fiberglasa su proizvedni koristeći UD ojačanje (jednosmjerno – Roving), Mat i Vanjski Poliesterni Tekstil koji daje visoku UV zaštitu.

Rukohvat od Fiberglasa

Rukohvat od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika - Kompozit) koristi se za konstrukciju Sigurnosnih Ograda i Parapeta.

Zahvaljujući visokoj otpornosti na koroziju, nema potrebe za održavanjem.

Jednostavan za montažu, može biti korišten za Pješačke Staze, Platforme i Stepenice, pogotovo u agresivnim sredinama.

Svi naši Rukohvati od Fiberglasa su proizvedni koristeći UD ojačanje (jednosmjerno - Roving), Mat i Vanjski Poliesterni Tekstil koji daje visoku UV zaštitu.

Fibraworld - Rukohvat od Fiberglasa | Ograde od Fiberglasa

Okrugle Šipke od Fiberglasa

Fibraworld - Okrugle Šipke od Fiberglasa

Okrugle Šipke od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika – Kompozit) su dio visokog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Ovaj proizvod se može koristiti u mnogim sektorima kao što je Poljoprivredni (kao naprimjer Šipke za Vinograde ili Elemente za Poljoprivredne Strojeve), Rekreativni (kao naprimjer Šipke za Šatore) i Građevinski (kao naprimjer Strukturalni Elementi i Građevinske Mreže).

Sve naše Ravne Šipke od fiberglasa su proizvedene koristeći UD ojačanje (jednosmjerno – Roving).

Fibraworld - Okrugle Šipke od Fiberglasa

Okrugle Šipke od Fiberglasa

Okrugle Šipke od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika - Kompozit) su dio visokog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Ovaj proizvod se može koristiti u mnogim sektorima kao što je Poljoprivredni (kao naprimjer Šipke za Vinograde ili Elemente za Poljoprivredne Strojeve), Rekreativni (kao naprimjer Šipke za Šatore) i Gradjevinski (kao naprimjer Strukturalni Elementi i Građevinske Mreže).

Sve naše Ravne Šipke od fiberglasa su proizvedene koristeći UD ojačanje (jednosmjerno - Roving).

Ravne Šipke od Fiberglasa

Fibraworld - Ravne Šipke od Fiberglasa

Ravne Šipke od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika – Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

 Ovaj proizvod najviše se koristi u Građevinarstvu kao Konektor Za Konstrukcije, ali može se koristiti i u drugim namjenama kao što su Izolantni Distanceri za Elektrotehniku.

U zavisnosti od dimenzija, naše ravne šipke se proizvode koristeći UD ojačanje (jednosmjerno – Roving), ili sa kombinacijom od UD + Mat + Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

Ravne Sipke od Fiberglasa

Ravne Šipke od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika - Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Ovaj proizvod najviše se koristi u Građevinarstvu kao Konektor Za Konstrukcije, ali može se koristiti i u drugim namjenama kao što su Izolantni Distanceri za Elektrotehniku.

U zavisnosti od dimenzija, naše ravne šipke se proizvode koristeći UD ojačanje (jednosmjerno - Roving), ili sa kombinacijom od UD + Mat + Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

Fibraworld - Ravne Šipke od Fiberglasa

Okrugle Cijevi od Fiberglasa

Fibraworld - Okrugle Cijevi od Fiberglasa

Okrugle Cijevi od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika – Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Najviše se koriste kao Strukturalne Cijevi u konstrukcijama, Stubovi Za Osvjetljenje, Stubovi za Sportski Sektor ili elementi za Rukohvate i Ograde.

Sve naše Okrugle Cijevi su proizvedene koristeći UD ojačanje (jednosmjerno – Roving), Mat i vanjski Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

Fibraworld - Okrugle Cijevi od Fiberglasa

Okrugle Cijevi od Fiberglasa

Okrugle Cijevi od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika - Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Najviše se koriste kao Strukturalne Cijevi u konstrukcijama, Stubovi Za Osvjetljenje, Stubovi za Sportski Sektor ili elementi za Rukohvate i Ograde.

Sve naše Okrugle Cijevi su proizvedene koristeći UD ojačanje (jednosmjerno - Roving), Mat i vanjski Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

Kvadratne Cijevi od Fiberglasa

Fibraworld - Kvadratna Cijev od Fiberglasa

Kvadratne Cijevi od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika – Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Najviše se koriste kao Strukturalni Profili u konstrukcijama ili kao elementi za Rukohvate i Ograde.

Sve naše Kvadratne Cijevi su proizvedene koristeći UD ojačanje (jednosmjerno – Roving), Mat i vanjski Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

Kvadratne Cijevi od Fiberglasa

Kvadratne Cijevi od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika - Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Najviše se koriste kao Strukturalni Profili u konstrukcijama ili kao elementi za Rukohvate i Ograde.

Sve naše Kvadratne Cijevi su proizvedene koristeći UD ojacanje (jednosmjerno - Roving), Mat i vanjski Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

Fibraworld - Kvadratna Cijev od Fiberglasa

L Profili od Fiberglasa | Ugaoni Profili od Fiberglasa

Fibraworld - L Profili od Fiberglasa | Ugaoni Profili od Fiberglasa

L Profili od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika – Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Najviše se koriste kao Strukturalni Elementi za Konstrukcije.

Svi naši L Profili su proizvedeni koristeći UD ojačanje (jednosmjerno – Roving), Mat i vanjski Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

Fibraworld - L Profili od Fiberglasa | Ugaoni Profili od Fiberglasa

Ugaoni Profili od Fiberglasa | L Profili od Fiberglasa

L Profili od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika - Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Najviše se koriste kao Strukturalni Elementi za Konstrukcije.

Svi naši L Profili su proizvedeni koristeći UD ojačanje (jednosmjerno - Roving), Mat i vanjski Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

H Profili od Fiberglasa | IPE Profili od Fiberglasa

Fibraworld - H Profili od Fiberglasa

H Profili od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika – Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Najviše se koriste kao Strukturalni Elementi za Konstrukcije.
 

Svi naši H Profili su proizvedeni koristeći UD ojačanje (jednosmjerno – Roving), Mat i vanjski Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

H Profili od Fiberglasa | IPE Profili od Fiberglasa

H Profili od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika - Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Najviše se koriste kao Strukturalni Elementi za Konstrukcije.

Svi naši H Profili su proizvedeni koristeći UD ojačanje (jednosmjerno - Roving), Mat i vanjski Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

Fibraworld - H Profili od Fiberglasa

U Profili od Fiberglasa | C Profili od Fiberglasa

Fibraworld - U Profili od Fiberglasa

U Profili od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika – Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Najviše se koriste kao Strukturalni Elementi za Konstrukcije.

Svi naši U Profili su proizvedeni koristeći UD ojačanje (jednosmjerno – Roving), Mat i vanjski Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

Fibraworld - U Profili od Fiberglasa

U Profili od Fiberglasa | C Profili od Fiberglasa

U Profili od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika - Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Najviše se koriste kao Strukturalni Elementi za Konstrukcije.

Svi naši U Profili su proizvedeni koristeći UD ojačanje (jednosmjerno - Roving), Mat i vanjski Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

Pravougaoni Profili od Fiberglasa

Fibraworld - Pravougaone Cijevi od Fiberglasa

Pravougaoni Profili od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika – Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Najviše se koriste kao Strukturalni Elementi za Konstrukcije.

Svi naši Pravougaoni Profili su proizvedeni koristeći UD ojačanje (jednosmjerno – Roving), Mat i vanjski Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

Pravougaoni Profili od Fiberglasa

Pravougaoni Profili od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika - Kompozit) su dio velikog asortimana Standardnih Profila Fibraworld-a.

Najviše se koriste kao Strukturalni Elementi za Konstrukcije.

Svi naši Pravougaoni Profili su proizvedeni koristeći UD ojacanje (jednosmjerno - Roving), Mat i vanjski Poliesterni Tekstil za UV zaštitu.

Fibraworld - Pravougaone Cijevi od Fiberglasa

Specijalni Profili od Fiberglasa | Profili po Crtežu

Fibraworld - Specijalni Profili od Fiberglasa

Tehnologija takozvane Pultruzije nam omogućava da proizvodimo bilo koji profil, uzimajući u obzir da mora imati konstantnu sekciju, minimalnu debljinu od 2 mm i ne može imati veću širinu od 1050 mm odnosno visinu od 300 mm.

Na osnovu vašeg tehničkog crteža, možemo vam ponuditi kalup i profil sa vrlo pristupačnim cijenama.

Fibraworld - Specijalni Profili od Fiberglasa

Specijalni Profili od Fiberglasa | Profili po Crtežu

Tehnologija takozvane Pultruzije nam omogućava da proizvodimo bilo koji profil, uzimajući u obzir da mora imati konstantnu sekciju, minimalnu debljinu od 2 mm i ne može imati veću širinu od 1050 mm odnosno visinu od 300 mm.

Na osnovu vašeg tehničkog crteža, možemo vam ponuditi kalup i profil sa vrlo pristupačnim cijenama.

Stubovi za Elektro / Telecom Ormare od Fiberglasa

Nosači za Elektro / Telecom Ormare od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika - Kompozit) su projektovani da bi zadovoljili Normu Italijanske Elektroprivrede ENEL DS 4553 (koja se aplicira i za Telecom Italia).

Proizvode se u 3 različite dužine (1,406 m - 2,000 m - 2,520 m) u zavisnosti od koliko Elektro / Telecom Ormara trebaju držati (1, 2 ili 3).

Na dnu stuba je napravljen otvor za provlačenje kablova.

Fibraworld - Stubovi za Elektro Ormare od Fiberglasa

Stubovi za Elektro / Telecom Ormare od Fiberglasa

Fibraworld - Stubovi za Elektro Ormare od Fiberglasa

Nosači za Elektro / Telecom Ormare od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika – Kompozit) su projektovani da bi zadovoljili Normu Italijanske Elektroprivrede ENEL DS 4553 (koja se aplicira i za Telecom Italia).

Proizvode se u 3 različite dužine (1,406 m – 2,000 m – 2,520 m) u zavisnosti od koliko Elektro / Telecom Ormara trebaju držati (1, 2 ili 3).

Na dnu stuba je napravljen otvor za provlačenje kablova.

Fibraworld - Rešetke od Fiberglasa (GFK - GRP)

Rešetke od Fiberglasa

Korištene da bi se umanjili troškovi održavanja u agresivnim sredinama (kao naprimjer Hemijske Industrije, Farme, Vodna Područja itd.), Rešetke od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika - Kompozit) imaju nevjerovatnu otpornost na koroziju i odlične mehaničke karakteristike.
Najčešće aplikacije ovih proizvoda su kao gazišta za pješačke staze, za molove, postolja za industrijske mašine i stepenice.

Rešetke od Fiberglasa

Fibraworld - Rešetke od Fiberglasa (GFK - GRP)

Korištene da bi se umanjili troškovi održavanja u agresivnim sredinama (kao naprimjer Hemijske Industrije, Farme, Vodna Područija itd.), Rešetke od Fiberglasa (GRP – GFK – Fiberglass – Stakloplastika – Kompozit) imaju nevjerovatnu otpornost na koroziju i odlične mehaničke karakteristike.

Najčešće aplikacije ovih proizvoda su kao gazišta za pješačke staze, za molove, postolja za industrijske mašine i stepenice.

OTKRIJ OSTALE FIBRAWORLD PROIZVODE!

KABLOVSKE KANALICE OD FIBERGLASA

Fibraworld nudi različita rješenja od Fiberglasa za zaštitu kablova na Željeznicama, Autoputevima, u Tunelima kao i na Banderama. Zahvaljujući njihovoj neprovodljivosti električne energije, čvrstoći i otpornosti na koroziju, Kablovske Kanalice od Fiberglasa imaju nevjerovatnu dugotrajnosti u najagresivnijim ambijentima.

KABLOVSKE KANALICE OD FIBERGLASA

Fibraworld - Kablovske Kanalice od Fiberglasa i Poklopci
Fibraworld nudi različita rješenja od Fiberglasa za zaštitu kablova na Željeznicama, Autoputevima, u Tunelima kao i na Banderama. Zahvaljujući njihovoj neprovodljivosti električne energije, čvrstoći i otpornosti na koroziju, Kablovske Kanalice od Fiberglasa imaju nevjerovatnu dugotrajnosti u najagresivnijim ambijentima.

Scroll to Top
Scroll to Top