PREDNOSTI FIBERGLASA

Zahvaljujući specifičnim aditivima za UV zaštitu i vanjskom poliesternom tekstilu, možemo garantovati dugotrajnost naših proizvoda, bez dodatnog servisiranja.

Izolaciona priroda stakla i smole, koji su glavni komponenti u našim proizvodima, omogućavaju perfektnu elektroizolaciju. Iz tog razloga Profili od Fiberglasa se koriste kao kablovske kanalice i profesionalne merdevine.

Poznato je da su proizvodi od Fiberglasa mnogo otporniji na promjenu temperature. Sa koeficijentom provodljivosti od 0,31 W/mK, profili ne mijenjaju mehaničke karakteristike na temperaturama od -40°C do 180°C. Ovaj bitan podatak omogućava da naši proizvodi budu perfektno rješenje gdje je energetska ušteda bitna.

Koristeći korektna punila, možemo ispoštovati bilo koju aktuelnu normu što se tiče vatrootpornosti sa i bez halogena.

Jedan od glavnih pogodnosti Fiberglasa je da ne korodira. Koristeći specijalne formulacije, možemo garantovati visoku optornost u bilo kojem ambijentu, čak i ako se profil nalazi uronjen u vodu.

Naši proizvodi od Fiberglasa imaju nevjerovatnu otpornost na hemijske agense kao što su kiseline i rastvarači.

Profili od Fiberglasa imaju visoke mehaničke karakteristike, pogotovo uzdužno (ista direkcija pultruzije). Iskorištavajući izotropiju materijala, možemo odlučiti u kojoj direkciji proizvod treba biti mehanički otporniji, mijenjajući ugao i tipologiju vlakana.

Naši proizvodi od Fiberglasa se ne deformišu prilikom udara. Zahvaljujući staklenom Mat-u, udar je distribuisan po površini, bez oštećenja proizvoda. Ova karakteristika vrijedi u bilo kojoj temperaturnoj situaciji.

Zahvaljujući elektromagnetskoj transparentnosti, Fiberglas profili se koriste u blizini radara, kao kućišta za antene i kao strukturalni elementi metal detektora.

Naši proizvodi od Fiberglasa su lakši 35% od aluminijuma, i 75% od čelika. Zahvaljujući tim karakteristikama, olakšava se manipuliranje istim i drastično se umanjuju transportni i logistički troškovi, kao i troškovi postavljanja.

Zahvaljujući niskom koeficijentu toplotne ekspanzije, Fiberglas ima veoma visoku dimenzionalnu stabilnost.

Naši profili od Fiberglasa mogu se proizvesti direktno u traženoj RAL boji. Pigment je unutar stijenke proizvoda, i omogućava dugotrajnost boje, bez naknadnog farbanja. Osim toga možemo ugravirati neizbrisiv logo ili teksturu.

Vrlo je jednostavno obrađivati naše profile od Fiberglasa, koristeći sve alate (po mogućnosti dijamantovane) koji se koriste za tradicionalne materijale kao što je metal. Zbog prirode Fiberglasa, nije moguće zavarivati spojeve, ali postoje različite alternative kao što su lijepljenje i pričvršćivanje vijcima, koje omogućavaju brzu montažu traženog sistema.

Jednom kad je instaliran, zaboravit ćeš da ga imaš. Zahvaljujući dugotrajnosti, Fibraworld proizvodi od Fiberglasa nude mnogo uštede tokom vijeka trajanja, izbjegavajući konstantne zamjene zbog degradacije.

Sve ove mnogobrojne prednosti omogućavaju našim proizvodima od Fiberglasa da budu korišteni u mnogim sektorima kao što su Brodogradnja, Transporti, Namjenska Industrija, Građevinarstvo, Hemijska Industrija, Rashladni Tornjevi, Elektroprivreda, Infrastrukture, Medicina, Rudnici, Naftna Industrija, Papirna Industrija, Sport i Telekomunikacije.

OTKRIJ FIBRAWORLD PROIZVODE!

PROFILI & REŠETKE OD FIBERGLASA

Fibraworld - Strukturalni Profili od Fiberglasa
Tehnologija takozvane Pultruzije nam omogućava da proizvodimo bilo koji profil, uzimajući u obzir da mora imati konstantnu sekciju, minimalnu debljinu od 2 mm i ne može imati veću širinu od 1050 mm odnosno visinu od 300 mm.

KABLOVSKE KANALICE OD FIBERGLASA

Fibraworld - Kablovske Kanalice od Fiberglasa i Poklopci
Fibraworld nudi različita rješenja od Fiberglasa za zaštitu kablova na Željeznicama, Autoputevima, u Tunelima kao i na Banderama. Zahvaljujući njihovoj neprovodljivosti električne energije, čvrstoći i otpornosti na koroziju, Kablovske Kanalice od Fiberglasa imaju nevjerovatnu dugotrajnosti u naj agresivnijim ambijentima.

PROFILI & REŠETKE OD FIBERGLASA

Tehnologija takozvane Pultruzije nam omogućava da proizvodimo bilo koji profil, uzimajući u obzir da mora imati konstantnu sekciju, minimalnu debljinu od 2 mm i ne može imati veću širinu od 1050 mm odnosno visinu od 300 mm.

KABLOVSKE KANALICE OD FIBERGLASA

Fibraworld nudi različita rješenja od Fiberglasa za zaštitu kablova na Željeznicama, Autoputevima, u Tunelima kao i na Banderama. Zahvaljujući njihovoj neprovodljivosti električne energije, čvrstoći i otpornosti na koroziju, Kablovske Kanalice od Fiberglasa imaju nevjerovatnu dugotrajnosti u naj agresivnijim ambijentima.

Scroll to Top
Scroll to Top