DOWNLOADS

Fibraworld - Preview Brošura (ENG)

Prezentacija Kompanije (ENG)

Brošura sa kratkom prezentacijom firme na Engleskom jeziku.

Fibraworld - Preview Brošura (ITA)

Prezentacija Kompanije (ITA)

Brošura sa kratkom prezentacijom firme na Italijanskom jeziku.

Fibraworld - Preview Brošura (BIH)

Prezentacija Kompanije (BIH)

Brošura sa kratkom prezentacijom firme na Bosanskom jeziku.

Fibraworld - Preview Katalog Profila Od Fiberglasa

Katalog Standardnih Profila

Spisak svih Standardnih Profila od Fiberglasa za koje već imamo kalup.

Fibraworld - Preview Katalog Specijalnih Profila Od Fiberglasa

Katalog Specijalnih Profila

Spisak svih Specijalnih Profila od Fiberglasa za koje već imamo kalup.

Fw - Screenshot EN13706 Essay

Tehničke Specifikacije

Norma EN 13706 je Evropski Standard, koji opisuje sve karakteristike naših profila.

ISO 9001-2015 (Korica)

Certifikat ISO 9001

Ovdje je moguće preuzeti naš Certifikat ISO 9001:2015 za Upravljanje Kvalitetom.

ISO 14001-2015 (Korica)

Certifikat ISO 14001

Ovdje je moguće preuzeti naš Certifikat ISO 14001:2015 za Upravljanje Zaštitom Okoliša.

ISO 45001-2018 (Korica)

Certifikat ISO 45001

Ovdje je moguće preuzeti naš Certifikat ISO 45001:2018 za Upravljanje Zaštitom Zdravlja i Sigurnosti na Radu.

Scroll to Top
Scroll to Top